Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis NaParafii.pl (lub NaParafii w skrócie NaP) utrzymywany przez firmę NaParafii spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Dworska 17/5, NIP: 6342965152, REGON:383973473 zwanej dalej Firmą.

Serwis NaParafii to aplikacja internetowa składająca się z panelu administracyjnego służącego do zarządzania danymi przez odpowiednio wybranego Klienta (Parafii) oraz strony głównej prezentującej informację dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. Rejestracji w serwisie można dokonać za pomocą zakładki - Dodaj parafie - dzięki której system umożliwia stworzenie własnej podstrony i administrację nią za pomocą odpowiedniego panelu administratora.

Główną zaletą serwisu NaParafii jest to, że wszyscy klienci korzystają z jednego narzędzia, które cały czas jest rozwijane o dodatkowe funkcje. Dzięki czemu wszyscy Klienci posiadają nowoczesne narzędzie bez potrzeby indywidualnej integracji u każdego Klienta.

Firma dostarcza narzędzie oraz informuje o sposobie działania nowych funkcjonalności, zaś to Klient-Parafia- odpowiada za treści jakie publikuje na dedykowanej mu podstronie. Firma ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treści przez nią zamieszczone. Zabrania się dostarczania przez użytkowników serwisu treści (tekstów, zdjęć itp.) o charakterze bezprawnym. Firma nie ponosi odpowiedzialności za: - ewentualne problemy lub techniczne awarie informatyczne związane z brakiem zgodności pomiędzy serwisem a sprzętem lub oprogramowaniem Użytkownika; - specyficzne cechy Internetu, na które wydawca nie ma wpływu, zwłaszcza te dotyczące zawodności i braku całkowitego bezpieczeństwa informacji w nim krążących; - nielegalne treści lub działalności z użyciem swojej strony internetowej, a bez jego wiedzy, o których mówi ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie zaufanie do gospodarki cyfrowej i ustawa nr 2004- 801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Klienci serwisu są odpowiedzialni za: - ochronę swego sprzętu oraz swoich danych logowania do serwisu.

Wraz z rozwojem serwisu NaParafii, Firma rozpocznie pobieranie opłaty miesięcznej lub rocznej za korzystanie z serwisu. Opłata będzie ustalona z Klientami. Będzie równoważna z czasem, który każdy Klient zaoszczędzi przez skorzystanie z naszego serwisu.

Ulga za zaufanie
Klienci, którzy dostrzegają wiele zalet serwisu oraz chcą uniknąć opłaty miesięcznej lub rocznej, mogą dokonać początkowej opłaty jednorazowej wynoszącej 180zł. Taka opłata zagwarantuje Klientowi, iż Firma nie pobierze dodatkowej opłaty za korzystanie z serwisu przez okres 18 miesięcy (1,5 roku). Numer rachunku będzie podany w wiadomości dotyczącej rejestracji. Firma zastrzega sobie prawo przyznania tej formy ulgi jedynie dla klientów, którzy dołączyli w początkowej fazie rozwijania serwisu.

Akceptacja warunków użytkowania serwisu Dostęp i korzystanie z serwisu NaParafii podlegają akceptacji i przestrzeganiu warunków niniejszego Regulaminu. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników określa Polityka prywatności. Dlatego zaleca się, aby Użytkownik przed korzystaniem z serwisu NaP zapoznał się z najnowszą wersją Regulaminu i Polityki prywatności, które są dostępne w każdej chwili na portalu. W razie braku zgody na zawarte warunki, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z serwisu NaP.

Administratorowi danych /Firmie przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Administrator serwisu poinformuje o tym fakcie Klientów w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie Serwisu, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkowników lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie(na razie bym tego nie dawał). Klient, który nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, może rozwiązać Umowę przez złożenie wniosku o wyrejestrowanie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed wejściem zmian Regulaminu w życie. Dalsze korzystanie z Serwisu po dacie wejścia zmian Regulaminu w życie oznaczać będzie akceptację zmienionej wersji Regulaminu.

DOSTĘP I NAWIGACJA
Korzystanie z serwisu jest możliwe przy pomocy urządzenia umożliwiającego przeglądanie zasobów sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari). W celu założenia konta w Serwisie wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail). Korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies. Firma wykorzystuje rozwiązania techniczne, aby umożliwić dostęp do serwisu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. W celu przeprowadzenia aktualizacji, zmiany w jej treści lub w celu innych działań uznanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy Firma może jednak zawiesić, ograniczyć lub przerwać dostęp do serwisu NaP lub niektórych funkcji. O przerwach w dostępie do serwisu NaP i przewidywanym czasie ich trwania, Firma będzie, w miarę możliwości, informować użytkowników w drodze stosownych komunikatów. Połączenie i nawigacja w serwisie NaParafii wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu, bez względu na techniczne środki dostępu i stosowane nośniki.

Klient ma prawo do rezygnacji z korzystania z serwisu NaParafii bez podania powodu. W celu rezygnacji należy wysłać wiadomość na adres e-mail podany w zakładce kontakt. W przypadku rezygnacji Klient powinien również usunąć wszystkie dane z panelu administracyjnego.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Firmy wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy klient sam wprowadza dane do serwisu, ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia. Po usunięciu danych z Panelu administracyjnego dane są kasowane.

Uwagi, reklamacje i pytania prosimy kierować na adres: NaParafii spółka z o.o. ul. Dworska 17/5 40-584 Katowice, lub pod numerem telefonu: +48796554087 lub zalecanym przez nas szybkim kontaktem mailowy na adres: biuro.naparafii@gmail.com

Polityka cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie serwis NaParafii.pl używa plików cookies. Wykorzystywane one są m.in. po to, by dostosować Portal do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

Każdy użytkownik ma możliwość zmiany ustawień cookies w ustawieniach przeglądarki. Serwis NaParafii.pl stosuje dwa typy plików cookies: wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania z serwisu NaP, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika. Serwis NaParafii.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Pliki Cookies podmiotów trzecich Podczas korzystania z Portalu NaParafii.pl Państwa przeglądarka może zapisywać pliki Cookies pochodzące od podmiotów firm trzecich takich jak: Google, Facebook. Więcej informacji na temat danych przechowywanych w tych plikach znajduje się na stronach powyższych podmiotów.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku i Usługobiorco,

NaParafii spółka z o.o. jako właściciel serwisu NAPARAFII.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych osobowych. Dbamy o Twoją prywatność zarówno wtedy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, rejestrujesz konto w naszym serwisie i korzystasz z usług, jak również, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub mailowo, czy odwiedzasz nasze kanały w mediach społecznościowych. Działamy zgodnie z literą prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO”).

W niniejszym dokumencie chcemy przedstawić Ci najistotniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka NAPARAFII z siedzibą przy ul. Dworska 17/5 NIP: 6342965152, REGON: 383973473, KRS: 0000796612.

W razie pytań i wątpliwości możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną pod następującym adresem e-mail: biuro.naparafii@gmail.com

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu prowadzenia konta usługobiorcy/klienta – dane osobowe, które nam przekazujesz przy rejestracji są niezbędne, abyś mógł złożyć zamówienie naszych usług.
 • w celu realizacji usług – dane osobowe, które nam przekazujesz są niezbędne do zrealizowania zamówienia, rozliczenia umowy i ewentualnego dochodzenia naszych roszczeń.
 • w celu udzielania Ci odpowiedzi na pytania skierowane do nas telefoniczne lub drogą elektroniczną, w tym również za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej i poszczególnych kanałów komunikacyjnych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin).
 • w celach marketingowych i statystycznych – informacje o wizytach na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych wiążą się z rozwojem serwisu oraz pracą nad jego ulepszaniem

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych stanowią odpowiednio:

 • umowa lub podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • właściwe przepisy prawa, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych (6 ust. 1 lit. c RODO), np. regulacje określające zakres danych, które musimy wskazać na fakturze,
 • nasz tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby prowadzić działania marketingowe, tworzyć statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu i utrzymywać z Tobą relacje biznesowe (6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Twoja zgoda wrażona w sposób jednoznaczny i dobrowolny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w przypadku, gdy o taką zgodę poprosimy i zostanie nam udzielona, np. jeśli zechcesz otrzymywać newsletter;
 • ustalenia, dochodzenia czy egzekucji roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na wszczęciu postępowań i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć wskazane powyżej cele, chyba że złożysz ważny i prawidłowy wniosek o usunięcie Twoich danych osobowych. Ponadto, okres przetwarzania może być uzależniony od treści obowiązujących nas przepisów prawa, np. w przypadku przechowywania dokumentów finansowych czy terminów dochodzenia roszczeń.

Czy udostępniamy dane innym podmiotom?

W niektórych sytuacjach dalsze przekazanie danych osobowych może okazać się niezbędne, abyśmy mogli w sposób prawidłowy i profesjonalny wykonywać nasze zobowiązania umowne

oraz prowadzić działalność gospodarczą. Każdorazowo jednak, przed udostępnieniem danych osobowych, wymagamy od ich odbiorcy zagwarantowania odpowiedniej ochrony i poufności.

Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

 • podmiotom współuczestniczącym w wykonaniu przez nas umów, np. biurom rachunkowym, dostawcom usług informatycznych,
 • upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom, dla których dostęp do Twoich danych jest niezbędny do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych,
 • uprawnionym organowym państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Czy przekazujemy dane osobowe do państw trzecich?

Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej. Jeżeli jednak w związku ze sprzedażą naszych produktów i realizacją usług zajdzie taka konieczność, ocenimy okoliczności i zadbamy o zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych, tak aby przetwarzanie odbywało się w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Jednocześnie informujemy, że prowadząc nasz serwis korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Facebook, Microsoft, Google, które mają siedziby w Stanach Zjednoczonych. W świetle przepisów RODO będą to tzw. podmioty zlokalizowane w państwach trzecich, względem których należy wykazać zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony lub wzmiankę o właściwych zabezpieczeniach. Zapewniamy zatem, że powyższe podmioty przystąpiły do programu Privacy Shield na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. i gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w szczególności takich, które mogłyby wywołać wobec osób fizycznych skutki prawne lub mogłyby wpłynąć na nie w podobnie istotny sposób.

Jak chronimy Twoje dane?

W celu zapewnienia wysokiego i spójnego stopnia ochrony stosujemy adekwatne do przetwarzania zabezpieczenia środowiska informatycznego, jak również środki techniczno- organizacyjne, wśród których znajdują się między innymi:

 • szyfrowanie protokołem TLS,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa,
 • wyposażenie centrów danych w mechanizmy ochrony danych,
 • przeprowadzanie regularnych testów poziomu bezpieczeństwa,
 • minimalizowanie ryzyka potencjalnych nadużyć oraz szybkie reagowanie w przypadku ich zaistnienia,
 • wdrażanie polityki ochrony danych,
 • zapewnienie ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów przetwarzania i usług,
 • umożliwienie dostępu do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym,
 • tworzenie i regularna zmiana haseł dostępu do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe.

Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Osoby, których dane przetwarzamy mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Wymienione powyżej uprawnienia nie mają jednak charakteru absolutnego i w niektórych sytuacjach, po dokonaniu analizy, możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia.

Informujemy również, że cofniecie zgody na przetwarzanie danych nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli wystąpisz do nas z wnioskiem o wykonanie któregoś z powyższych uprawnień, ustosunkujemy się do niego niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania. Jeśli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, to spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy. Uprzednio jednak poinformujemy Cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy możemy zmieniać naszą Politykę Prywatności?

Tak. Ochrona danych osobowych jest procesem, który dostosowujemy do bieżących potrzeb i zmieniającej się technologii. Dlatego też, nasza Polityka Prywatności może być uzupełniana lub zmieniania, o czym poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie informacji w naszym serwisie, a w przypadku istotnych zmian zarejestrowanym usługobiorcom wyśzsp[]p=- 0o;llemy odrębne powiadomienia drogą elektroniczną.